Dansk   English
Wikis British Shorthair - et kærligt opdræt

Wikis British Shorthair opdræt/breeding (for English scroll down)

Velkommen til Wikis British Shorthair - Kærligt opdræt i trygge rammer

Hos Wikis British Shorthair lægger vi vægt på kærlighed og seriøsitet i vores opdræt af de skønne katte med det karakteristiske bamse-look. Vores primære fokus er på sundhed og temperament, da vi ønsker glade og harmoniske katte i ethvert hjem.

Udover dette er udseendet naturligvis vigtigt for os, da vi deler en passion for udstillinger. Vores engagement i opdrættet strækker sig ud over en simpel hobby - det er en livsstil for os. Vi stræber altid efter at give hver enkelt kat den respekt og kærlighed, de fortjener.

Vores katteri er godkendt, og vi lægger stor vægt på kattenes trivsel. Din tryghed som katteejer er også vores prioritet. Hos Wikis British Shorthair handler det om mere end bare opdræt - det handler om at skabe unikke bånd mellem katte og deres nye familier.

 

Welcome to Wikis British Shorthair - Loving breeding in a safe environment

At Wikis British Shorthair, we emphasize love and seriousness in our breeding of the beautiful cats with the characteristic teddy bear look. Our primary focus is on health and temperament, as we want happy and harmonious cats in every home.

Apart from this, appearance is of course important to us as we share a passion for exhibitions. Our commitment to breeding extends beyond a simple hobby - it is a way of life for us. We always strive to give each cat the respect and love they deserve.

Our cattery is approved, and we attach great importance to the well-being of the cats. Your security as a cat owner is also our priority. At Wikis British Shorthair, it's about more than just breeding - it's about creating unique bonds between cats and their new families.

Winnie Winther | Skippervej 20, 9370 Hals - Danmark | Tlf.: 28159299 | wikis@wikis.dk